Vestlandshuset til media2
Tøm søk
Lukk
Lukk
Mediatype
Format
Fildetaljar
Forbruk
av 1 (42 filer) Vel alle
Visning
 • Bildestørrelse:
 • Kartvisning:
 • Vis filtype
 • Vis nøkkelinformasjon:
 • Vis detaljinformasjon:
Kart:
Found assets are listed underneath map
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Kantina i Bergen. her er det plass til 420 pr bordsetting. Kantina er drifta av Søtt+Salt
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3606 x 5409)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Vestlandssalen, fylkestingssalen
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3604 x 5406)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Møterromssenteret i 4. etasje. Her heng fleire foto frå prosjektet "Jølster 2008" av Oddleiv Apneseth.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3606 x 5409)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Vestlandsshuset har to utvalssalar, Jostedalsbreen og Folgefonna.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3606 x 5409)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen - , Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass kunst
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Kunst - Røttene. Izabela Zolcinska har laga kunstverket «Røttene» i femte etasje utanfor Vestlandssalen. Arbeidet illuderer røter frå primula eller andre vekstar som veks gjennom himlinga frå taket. Arbeidet er sterkt visuelt og røtene opplevast som sterke visuelle teikningar i rommet, men leier tankane til naturlege fenomen og hjernekart.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3606 x 5410)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass vindu folie aktivitetsbasert kontorkonsept
 • Vestlandshuset februar 2023
 • heimeområdet, aktivitetsbasert kontorkonsept.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5409 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen , Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass gelender
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Trapp utendørs
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4940 x 3293)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass bibliotek bøker litteratur
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Fylkesbiblioteket i 2. etasje.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: , bergen, Fylkeshuset, Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass klokke
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Innsida av klokkerommet / Møterommet Ulriken i toppen av tårn sør av Vestlandshuset. dette rommet nyttast til representasjon.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3420 x 4474)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset, Bergen, Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Biblioteket i Vestlandshuset, i 2. etasje
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • I inngangspartiet finn du kunstverk «Landskap» av kunstgruppa A-kassen. Kunstnaren har latt seg inspirere av bylandskapet, men også geologiske prosessar som har skapt landskapet på Vestlandet. Anna kunstnaren er inspirert av er gruvedrift, kraft og dei naturgitte vilkåra som har gitt grunnlag for metallindustrien på Vestlandet.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Vestlandssalen, fylkestingssalen i Vestlandshuset, 4. etasje.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • utvendig trapp mellom 3. og 4. etasje
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • I hagen i 5. etasje har Eva Hild laga kunstverket «Sprekkande skydekke». Skulpturen består av ein organisk skyform som står i kontrast til dei rette linjene i huset. Den er feminin og organisk samtidig som den er monumental. Skulpturen viser «det sprekkande skydekket» over Vestlandet. Dette kan opplevast på eit nesten banalt symbolsk nivå, men også meir interessant og abstrakt med tanke på den spennande organiske utforminga til skulpturen..
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3606 x 5410)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • I heimeområda er det fleire soner, og måtar å jobbe på. I stillesonen finn du mellom anna nokre slike lenestolar
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5409 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeskommunen arbeidsplass nybygg bygg arbeidsplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • sosial sone
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3606 x 5410)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Bygg fylket arbeidsplass administrasjon drone fugleperspektiv fasade utandørs
 • Vestlandshuset februar 2023
 • dronefoto filma frå vest mot aust av fylkeshuset i Bergen - Vestlandshuset
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3690 x 2764)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen. Bygg fylket arbeidsplass administrasjon kontorplass arbeidsplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Heimeområdet, arbeidssonen. Ingen har fast plass i Vestlandshuset, her jobbar dei tilsette aktivitetsbasert.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4200 x 2800)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon møterom klokke utsikt
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Inne i møterommet Ulriken, i 12. etasje i tårn sør. Dette møterommet er først og frem til bruk ved politisk representasjon. Rommet er på innsida av to av dei store klokkane .
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon trapp
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Utvendig trapp mellom 4. etasje og hagen i 5. etasje.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3455 x 5182)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon drone fugleperspektiv klokke
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Dronefoto av Vestlandshuset, ser fra sør mot nord.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3690 x 2764)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon møterom
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Møterom. Vestlandshuset har eit møteromssenter i 4. etasje med 32 møterom i ulik storleik (frå 4- 24 personar) ., pluss to utvalssalar og fylkestingssalen.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4200 x 2800)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Bygg fylket arbeidsplass administrasjon møblar bibliotek
 • Vestlandshuset februar 2023
 • biblioteket i 2. etasje er ope og luftig.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon bord stolar sosialplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Kantina har plass til 420 personar pr bordsetting.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3606 x 5409)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Vestlandssalen Bygg fylket arbeidsplass administrasjon møterom storskjerm fylkestingsal , fylkestingsalen
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Fylkestingssalen heitar Vestlandssalen. Salen har store vindauge på begge sider så folk kan sjå inn - og ut. Treverket er lokal ask. Publikun kan følgje møta via eit galleri oppe til venstre
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Bygg fylket arbeidsplass administrasjon fasade glass treverk
 • Vestlandshuset februar 2023
 • på utsida av vestlandshuset er det vertikale spilar i aluminium.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3604 x 5405)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Bygg fylket arbeidsplass administrasjon trapp
 • Vestlandshuset februar 2023
 • utvendig trapp mellom 3. og 4. etasje
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3453 x 5179)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Bygg fylket arbeidsplass administrasjon kontor kontorlandskap
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Heimeområde - arbeidssone - kontorlandskap. Dei ulike etasjane har ulik farge på interiøret.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon flagg uteområdet drone fugleperspektiv
 • Vestlandshuset februar 2023
 • dronefoto av hagen i 5. etasje, mellom dei to tårna. her finn du og kunstverket "Sprekkande skydekke."
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3690 x 2764)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon dør
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Inngangspartiet til Vestlandshuset - dei store dørene er laga av Ask
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3606 x 5410)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon trapp
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Tapp i Vestlandshuset.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon uteområde terasse kunst planter flagg
 • Vestlandshuset februar 2023
 • I hagen er det Eva Hild som har laga kunstverket «sprekkande skydekke». Skulpturen består av ein organisk skyform som står i kontrast til dei rette linjene i huset. Den er feminin og organisk samtidig som den er monumental. Skulpturen viser «det sprekkande skydekket» over Vestlandet. Dette kan opplevast på eit nesten banalt symbolsk nivå, men også meir interessant og abstrakt med tanke på den spennande organiske utforminga til skulpturen.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon kontorplass kontorlandskap
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Kontorlandskap, heimeområde. Ingen har fast plass, her jobbar vi aktivitetsbasert.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5118 x 3412)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Bygg fylket arbeidsplass administrasjon drone fugleperspektiv solcelle klokke tak
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Solcellepark på taket av Vestlandshuset. Og på taket har vi 330 solcellepanel som gjev oss 80 000 kilowatt straum.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3690 x 2764)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon klokke drone fugleperspektiv fasade 11.30
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Vestlandshuset har tre utvendige klokker: øvst på tårn sør, ei vendt mot sør og ei mot aust, og ei klokke på tårn nord mot nord. Desse er stalittstyrte, og skal alltid vise heilt korrekt tid. Urskiva er blant dei største i Noreg, med ein diameter på 5,3 meter. Til samanlikning har Big Ben ein diameter på 7 meter.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3690 x 2764)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon sykkelparkering garasje
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Ein eigen rampe frå gateplan i Lars Hilles gate 22 tar deg ned i sykkelgarasjen. 250 sykkelparkeringar for tilsette i heile fylkeshuset 50 plassar av desse er for el-sykkel 30 sykkelparkeringsplassar for gjestar.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4200 x 2800)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon trapp
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Utvendig trapp.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4200 x 2800)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon trapp søyle gelender
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Den store trappa har lyslister i gelenderet. All trematerialet er ask.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon kantine, småbord
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Kantina har plass til 420 personer pr. bordesetting. det er både store og små bord, sofa, stolar og myke lenestolar.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5268 x 3512)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon trapp
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Den utvendige trappa endar opp i hagen i 5. etasje.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon trapp
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Vestlandshuset har ei utvendig trapp mellom terrassene i 3 . og 5. etasje.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (5410 x 3606)
Vestlandshuset februar 2023
Vestlandshuset februar 2023
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Fylkeshuset i Bergen, Bygg fylket arbeidsplass administrasjon utsikt kontorplass
 • Vestlandshuset februar 2023
 • Det er flott utsikt frå Vestlandshuset. Det er 13 etasjar i tårn sør og 11 i tårn nord Høgde over bakken tårn sør: 51,1 meter, tårn nord: 43 meter. Her kan dei tilsette sjå Johanneskyrkja.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3606 x 5410)
av 1 (42 filer) Vel alle